skip to Main Content

De Woonkamer

Een creatieve
hangplek

Elke zondag zijn de deuren van de Woonkamer geopend voor jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis). Deelname aan de Woonkamer is gratis.

Meer informatie
over de Woonkamer

EEN CREATIEVE HANGPLEK VOOR JONGEREN MET ASS

Elke zondag zijn de deuren van de Woonkamer geopend voor jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis) of een aandachtsstoornis zoals ADHD of ADD. Hier gaan jongeren aan de slag met kunst en cultuur. Door middel van diverse activiteiten met muziek, kunst, theater en beweging ontmoeten ze andere jongeren en leren ze nieuwe skills. Ze kiezen zelf met welke kunstvorm ze bezig gaan, onder begeleiding van coaches. Zo kunnen ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

De Woonkamer is een initiatief van Het Achterland in samenwerking met ‘t Stationnetje van KEaRN Welzijn. Met het initiatief willen we bijdragen aan kansengelijkheid en inclusiviteit in de regio. Door jongeren met ASS een veilige plek te bieden waar zij zich op een laagdrempelige en creatieve manier kunnen ontwikkelen in het sociale domein, ontwikkelen zij zich ook in communicatie, samenwerking, zelfontplooiing en zelfvertrouwen. We bieden de Woonkamer aan zodat de jongeren zich gezien voelen in de sociale en culturele sector. Jongeren gaan op maat aan de slag met hun MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd).

KOM LANGS IN DE WOONKAMER

Kom je een kijkje nemen in de Woonkamer? Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. De Woonkamer is elke zondag (uitgezonderd schoolvakanties) geopend tussen 14.00 en 18.00 uur in De Molkfabryk.

Back To Top