skip to Main Content

Over Het
Achterland

Het cultuurlab

Het Achterland is het cultuurlab voor jong talent uit de regio Noordoost-Fryslân. Een grenzeloze speeltuin waar kinderen en jongeren op zoek gaan naar wie ze zijn en wat hun talent is. Ongeacht afkomst, achtergrond of niveau. In ons creatieve laboratorium helpen we kinderen en jongeren uit de regio met het ontwikkelen van hun talent. Ze verwerven kennis en vaardigheden op gebied van theater, creativiteit en cultuur. Dit doen ze op actieve wijze en onder professionele begeleiding.

De Molkfabryk

Het Achterland is gevestigd in de Molkfabryk in Burgum. Een bijzondere groene ontmoetingsplek voor ondernemende denkers en doeners. De fabriek is momenteel volop in ontwikkeling om een bruisende plek te worden waar bedrijvigheid en recreatie samenkomen. In 2019 heeft Het Achterland, met steun van het Iepen Mienskipsfûns, een prachtige multifunctionele zaal mogen inrichten in de Molkfabryk. Hier kunnen we lesgeven, experimenteren, dansen en ontwikkelen.

Onze docenten

Alle docenten in ons team zijn zelf ook actief in het culturele werkveld. Bijvoorbeeld als regisseur, danser of theatermaker. Ze zijn regelmatig op de planken of achter het podium te vinden en kennen de klappen van de zweep. Onze docenten weten als geen ander wat cultuur teweeg kan brengen in je persoonlijke ontwikkeling en welke invloed het heeft op je omgeving. Die kennis brengen ze met plezier en bevlogenheid over op deelnemers bij Het Achterland.

Het team

Adriaan Groffen

ALGEMEEN DIRECTEUR

Adriaan Groffen is werkzaam als slagwerkdocent, theatermaker en muzikant. Hij is oprichter van professioneel theatermakerscollectief Heksenhamer uit Leeuwarden. Met dit collectief maakte hij de meest uiteenlopende performances, waarbij muziek een centrale rol speelt. Heksenhamer werkte daarnaast in opdracht van verschillende gezelschappen en cultuurcentra, waaronder Tryater, Neushoorn en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. Als zzp’er werkt Adriaan voor diverse theatergezelschappen, waaronder Stichting Krijt met jeugd- en familievoorstellingen en Stichting Squeezz met muziek- en theatergezelschap voor jongeren.

Dirk Bruinsma

BESTUURSLID

Dirk Bruinsma werkt als artistiek leider en regisseur voor Peergroup locatietheater Noord-Nederland. Peergroup is een groep theaterprofessionals die gezamenlijk interdisciplinair theater maken in en met de omgeving en thema’s behandelen als eenzaamheid, voedselproductie of klimaatverandering. Vanuit het motto ‘dichtbij en diepgravend’, vertelt Peergroup op unieke wijze verhalen over het noorden en de noorderlingen. Naast zijn werkzaamheden voor Peergroup is Dirk actief als voorzitter van Stichting De Molkfabryk. In het verleden heeft hij grootschalige locatievoorstellingen gemaakt in Friesland, waaronder het succesvolle HEBECA in de Broekpolder onder de rook van het Friese dorp Jistrum en de theater trilogie over het roemruchte leven van Grutte Pier van Kimswerd.

Bente Hout

MEDEWERKER PR EN COMMUNICATIE

Bente Hout is werkzaam als freelance projectleider en marketeer voor onder andere Oerol Festival. Ook is ze muzikant. Ze speelde vijf jaar in dreampop band Sväva, waarmee ze tourde door Engeland en Zweden en een soundtrack maakte voor een populaire Netflix serie. Bente is het eerste aanspreekpunt voor (ouders van) deelnemers bij Het Achterland. Ze verwerkt nieuwe aanmeldingen en onderhoudt daarnaast de website en social media.

Rick Zijlstra

MEDEWERKER PRODUCTIE

Rick Zijlstra is afgestudeerd aan de Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Tijdens zijn stage bij Het Achterland ontwikkelde hij een prototype podcast genaamd De Achtercast. Sinds zijn afstuderen werkt Rick als productiemedewerker. Hij produceerde onder andere het cultuureducatiefestival Foarsprong in opdracht van Het Achterland en scholengemeenschap Oarsprong. Rick is ook theatermaker. In de zomer van 2022 ging zijn eerste solovoorstelling Mannenwinter in première bij Illustere Figuren.

Teun Gijzen

PROJECTLEIDER DE WOONKAMER

Teun Gijzen is afgestudeerd aan de Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden als muzikant. Na zijn stage bij Het Achterland als workshopdocent richtte hij het project De Woonkamer op, voor jongeren met ASS, in samenwerking met ‘t Stationnetje van KEaRN Welzijn.

Marleen de Boer

WORKSHOPDOCENT HURDEGARYP & BUITENPOST

Marleen de Boer studeerde af als theaterdocent aan NHLStenden in 2018. In datzelfde jaar speelde ze mee in de voorstelling Stormruiter en startte ze als theaterdocent bij It Toanhûs. Ze geeft theaterles op bijna alle basisscholen uit de gemeente Fryske Marren. Ook verzorgt ze buitenschoolse theaterworkshops bij Het Achterland. Naast lesgeven regisseert Marleen soms voorstellingen voor kleine toneelverenigingen en staat ze zelf op de planken.

Maaike Jacobs

WORKSHOPDOCENT BURGUM

Maaike Jacobs studeerde in 2021 af als theaterdocent aan NHLStenden. Ze specialiseert zich in het vertellen van verhalen en de middelen die je daarvoor kunt inzetten. Maaike kijkt graag buiten de muren van een theaterzaal en is niet vies van gebruik van nieuwe media. Naast Het Achterland is Maaike ook werkzaam in Museum Heerenveen als educator.

Boris

KANTOORHOND

Boris de zwarte labrador is sinds begin 2022 in dienst bij Het Achterland als kantoorhond. Zijn voornaamste taak is het beheren van een goede sfeer op kantoor.

Raad van Toezicht

Nieske Ketelaar, voorzitter
“Ik voel mij sterk aangesproken door de opzet en structuur van Het Achterland, gebaseerd op de Volkshogescholen van Scandinavië. Het Achterland biedt een vrijplaats waar jongeren ruimte krijgen voor zelfontdekking, aanmoediging en persoonlijke groei. Waarvandaan ze met gepaste trots, kennis van de regio en hun verleden de wereld tegemoet treden.”

Margot Erkelens, secretaris
“Het Achterland zie ik als een mogelijkheid voor jongeren om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor ze sterker in de wereld komen te staan.”

Kor Bolhuis, penningmeester
“Je kunnen uiten vanuit wie je bent. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Voor mij dus een reden om de impactvolle initiatieven van het Achterland te ondersteunen.”

Beloningsbeleid

Stichting Het Achterland beloont haar medewerkers conform de CAO Nederlands Theater. Ook de directie is ingeschaald volgens CAO.

De bestuursleden van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd. Sommige bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten en de fiscaal toegestane reiskostenvergoeding.

Uitvoering van de WNT

Volgens de WNT (Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) mogen topfunctionarissen niet meer verdienen dan een wettelijk maximum. De bezoldiging van topfunctionarissen (de directie en de bestuursleden) van Het Achterland blijft hier ruim onder.

Bedrijfsgegevens

RSIN nummer
8590.79.867

KvK nummer
72345993

IBAN nummer
NL40 TRIO 0379 4605 05

Het Achterland is voortdurend in beweging. Ben je geïnteresseerd in onze laatste businesscase, vraag deze op door te mailen naar info@hetachterland.nl

Back To Top