skip to Main Content

Theaterles

Samen theater
maken

Ben je tussen de 7 en 14 jaar oud? Benieuwd wat er bij theater komt kijken? Van acteren tot kostuums kiezen, van teksten bedenken tot decors ontwerpen. Experimenteer met theater tijdens theaterles!

Praktische info

Duik in de wereld van theater. Experimenteer met spel, dialogen, mimiek en beweging in zes blokken met speelse lessen. De eerste vier blokken hebben elk een eigen thema. In het vijfde en zesde blok maken we een voorstelling waarin alle thema’s samenkomen. De voorstelling presenteer je na de laatste les aan je familie en vrienden.

LOCATIES EN LESMOMENTEN

Meld je nu aan voor theaterles in Burgum, Buitenpost of Hurdegaryp vanaf september 2023. Je meldt je aan voor een heel lesjaar, dat begint bij je eerste theaterles en eindigt in juni 2024. Elke les duurt 45 tot 60 minuten. Lessen vinden niet plaats tijdens schoolvakanties. We hanteren een minimale groepsgrootte van 5 deelnemers.

Locatie Burgum
Theaterles in Burgum vindt plaats op woensdagmiddag in de Molkfabryk aan de Burgumerdaam 28. Er zijn nog niet voldoende aanmeldingen binnen om theaterlessen te starten voor de leeftijdsgroep 7-10 jaar. Bij minimaal 5 aanmeldingen gaat deze groep van start (lestijd 15.00 – 15.45 uur). Er vinden momenteel wel theaterlessen plaats in Burgum voor de leeftijdsgroep 11-14 jaar (lestijd 15.45 – 16.45 uur).

Locatie Buitenpost
Theaterles in Buitenpost vindt plaats op woensdagmiddag in Cultuurcentrum de Wâldsang aan de Ring 1a. Op dit moment is er één groep met deelnemers tussen 7-14 jaar actief in Buitenpost (lestijd 16.00 – 17.00 uur). Bij voldoende aanmeldingen splitsen we de groep op in twee leeftijdsgroepen.

Locatie Hurdegaryp
Theaterles in Hurdegaryp vindt plaats op vrijdagmiddag in It Maskelyn aan de Easter Omwei 5. Er vinden op dit moment theaterlessen plaats voor de leeftijdsgroep 7-10 jaar (lestijd 16.00 – 17.00 uur) en voor de leeftijdsgroep 11-14 jaar (17.00 – 18.00 uur).

LEEFTIJDEN

Bij voldoende aanmeldingen verdelen we de groepen onder in leeftijdscategorieën. Soms krijgen we aanmeldingen van deelnemers die veel ouder of jonger zijn dan de rest van de deelnemers die zich hebben aangemeld. We overleggen in zo’n geval graag even met de ouders om een passende oplossing te zoeken (bijvoorbeeld theaterles volgen op een andere locatie, waar wel leeftijdsgenoten in de groep zitten).

KOSTEN

In totaal omvat een lesjaar 38 lessen tussen september en juni, verspreid over zes blokken. Voor lesseizoen 2023-2024 bedragen de kosten €8,75 per les. De eerste les is een gratis proefles. Het totaalbedrag van het lesprogramma dient na de eerste betaalde les te worden voldaan. Betalen kan ook in termijnen. Mocht jouw kind vervroegd willen stoppen, dan vragen wij je dit tijdig aan te geven. Een tussentijdse beëindiging na 3 lessen (inclusief de gratis proefles) leidt niet tot restitutie, ongeacht de reden.

Zijn de kosten te hoog voor je? We vragen met plezier een vergoeding van de kosten voor je aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie over het fonds vind je hieronder, naast het aanmeldformulier.

Keertje
meedoen?

We kunnen ons voorstellen dat je graag eerst een keer komt uitproberen, voor je je aanmeldt voor het lesprogramma. Meld je gratis aan voor een proefles in het contactformulier hieronder.

Doe je mee?

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Achterland wordt ondersteund door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Dat is geweldig, want dankzij dit fonds is cultuur voor iedereen. Mocht je het lesgeld voor Het Achterland niet kunnen betalen, dan springt het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij. Zij kunnen de kosten vergoeden. Wil je gebruik maken van een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ook jongeren die meedoen met Het Achterland komen in aanmerking voor ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In de meeste gevallen kan het volledige lesgeld worden vergoed. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, in dit geval is dat de directeur van Het Achterland.

Meld je aan!

    Blijf op de
    hoogte

    Back To Top