skip to Main Content

Theaterworkshops

Samen theater
maken

Ben je tussen de 7 en 18 jaar oud? Wil je weten wat er bij theater komt kijken? Van acteren tot muziek maken, van teksten bedenken tot decors ontwerpen. Experimenteer met creativiteit in de theaterworkshops!

Praktische info

Duik in de wereld van cultuur en theater. Experimenteer met theater, beweging, acteren, muziek en andere kunstvormen in zes blokken met speelse workshops. De eerste vijf blokken hebben elk een eigen thema. In het zesde blok maken we een voorstelling waarin alle thema’s samenkomen. De voorstelling presenteer je na de laatste workshop aan je familie en vrienden.

Bij voldoende aanmeldingen verdelen we de groep onder in drie leeftijdscategorieën: 7 t/m 10 jaar, 11 t/m 14 jaar en 15 t/m 18 jaar.

LOCATIES EN DAGEN

Je kunt je nu aanmelden voor theaterworkshops in Burgum, Buitenpost of Hurdegaryp vanaf september 2022. Geef in je aanmelding aan op welke locatie je de workshops wilt volgen. Je meldt je aan voor een heel lesjaar, dat begint in september 2022 en eindigt in juni 2023. Elke workshop duurt 45 tot 60 minuten. Workshops vinden niet plaats tijdens schoolvakanties.

  • Workshops in Burgum vinden plaats op woensdagmiddag in de Molkfabryk. De aanvangstijd volgt.
  • Workshops in Buitenpost vinden plaats op woensdagavond. De locatie en aanvangstijd volgen.
  • Workshops in Hurdegaryp vinden plaats op vrijdagavond in It Maskelyn. De aanvangstijd volgt.

KOSTEN

In totaal omvat een lesjaar 36 workshops, verspreid over zes blokken. De kosten bedragen €8,50 per workshop. Het totaalbedrag van het workshopprogramma a €306,- dient na de eerste workshop te worden voldaan. Betalen kan ook in termijnen. Mocht uw kind vervroegd willen stoppen, dan vragen wij u dit tijdig aan te geven. Een tussentijdse beëindiging na 3 workshops, ongeacht de reden, leidt niet tot restitutie.

Zijn de kosten te hoog voor je? We vragen met plezier een vergoeding* van de kosten voor je aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie over het fonds vind je hieronder, naast het aanmeldformulier.

*Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt vergoedingen aan voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.

Keertje
meedoen?

We kunnen ons voorstellen dat je graag eerst een keer komt uitproberen, voor je je aanmeldt voor het workshopprogramma. Meld je gratis aan voor een proefworkshop op 31 augustus in Buitenpost.

Info en aanmelden

Doe je mee?

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Achterland wordt ondersteund door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Dat is geweldig, want dankzij dit fonds is cultuur voor iedereen. Mocht je het lesgeld voor Het Achterland niet kunnen betalen, dan springt het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij. Zij kunnen de kosten vergoeden. Wil je gebruik maken van een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

Ook jongeren die meedoen met Het Achterland komen in aanmerking voor ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In de meeste gevallen kan het volledige lesgeld worden vergoed. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, in dit geval is dat de directeur van Het Achterland.

Meld je aan!

    Blijf op de
    hoogte

    Back To Top