skip to Main Content

Op de
basisschool

Cultuur
in de klas

In samenwerking met Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel) geeft Het Achterland theaterworkshops op elf basisscholen in de regio. Voor deze workshops ontwikkelen we culturele programma’s op maat. Bij de ontwikkeling hiervan spelen de scholen een cruciale rol. Zij leveren input voor de thema’s en onderwerpen waar behoefte aan is. Wij zorgen vervolgens voor de inpassing hiervan in een educatief programma. Vanuit onze eigen professionaliteit helpen we scholen net dat stapje verder te gaan in hun cultuureducatie.

Basisscholen

Op dit moment werkt Het Achterland samen met deze basisscholen:

 • De Twirre in Eastermar
 • De Winde in Hurdegaryp
 • De Greide in Jistrum
 • It Bynt in Sumar
 • Klimstien in Noardburgum
 • De Arke in Burgum
 • De Reinboge in Burgum
 • ’t Partoer in Burgum
 • Ichtusschool Paadwizer in Oentsjerk
 • Ichtusschool Paadwizer in Gytsjerk
 • De Triangel in Suwald

Ook samen-
werken?

Natuurlijk staan we open voor samenwerkingen met nog meer basisscholen in Noordoost-Fryslân. Ben je directeur of werkzaam op een basisschool in de regio en benieuwd wat Het Achterland te bieden heeft? Neem contact met ons op via het contactformulier. We maken dan een (telefonische) afspraak om een samenwerking te verkennen!

Contact

  Back To Top