skip to Main Content

Nieuw pilot programma voor jongeren met autisme

Vorig jaar begeleidde workshopdocent Teun Gijzen vanuit Het Achterland een groep jongeren met autisme bij het maken van een performance. Deze performance gaf op een creatieve manier inzicht in de vele prikkels die de jongeren in hun dagelijks leven ervaren. Zijn project werd met zo veel enthousiasme ontvangen, dat we er dit jaar een vervolg aan geven.

Deze maand starten we met een pilot van een nieuw creatief programma, speciaal voor jongeren met autisme, onder begeleiding van Teun. Dit programma bestaat uit twee blokken waarin verschillende disciplines en onderwerpen samenkomen. Het wordt volledig gebaseerd en aangepast op de interesses van de jongeren. Ze worden begeleid bij het werken aan hun eigen of in groepsverband gemaakte eindproducten. Zo’n eindproduct zou bijvoorbeeld een improvisatietheatershow kunnen zijn, maar ook een fotogalerij of een creatief YouTube-kanaal met creativiteit als uitgangspunt.

Teun: “Ik heb deze programmalijn opgezet omdat me opviel dat er nog geen plek is waar jongeren met autisme, los van een therapeutische vorm, met kunst en cultuur kunnen experimenteren. Zelf heb ik ADHD. Toen ik in aanraking kwam met deze jongeren herkende ik bepaalde struggles met de vele prikkels die ze dagelijks ervaren. Ik heb persoonlijk veel gehad aan muziek als uitlaatklep en wil die meerwaarde van kunst, in welke vorm dan ook, delen met de jongeren, zonder dat het creatieve therapie wordt. Met mijn programma wil ik een speelplaats creëren waar de jongeren zichzelf mogen zijn en op hun eigen manier kunnen experimenteren met creativiteit.”

Back To Top